STRATEGICKÁ PORADA

02.12.2016

  • Ve večerních hodinách proběhla strategická porada realizačního týmu Červeného stanu - 5 dobrovolníků (Luďa, Venda, Míra, Monika, Hanka) kteří přislíbili svou pomoc zdarma. Prvotním výsledkem porady bylo všeobecné zděšení a chaos. Po utichnutí emocí se podařilo domluvit jakýsi plán prací na víkend a rozdělit první úkoly.
  • Luďa vše proměřil a zhotovil plánek Červeného stanu.
  • Nakoupili jsme 40 kg bílé barvy + "čokoládovou" tónovačku.