Léčebný a energetický Qi Gong
každou středu 18.00 - 19.39 hodin

Léčebný Qi Gong

Qi Gong je starodávná forma východní energetické medicíny.

Jedná se o ucelený systém péče o člověka, jeho kondici i psychickou pohodu. Cílem Qi gongu je zapůsobit na energetické nerovnováhy a bloky. To umožní tělu lépe regulovat orgány, imunitní i nervový systém. Používá se k léčení různých druhů nemocí, je důležitou složkou prevence.

Cílem kurzu je poskytnout cvičícím soubor fyzických, dechových i mentálních cvičení, díky kterým mohou doplnit energii, vyladit organizmus, očistit orgány a osvobodit své emoce.

Cvičení je určené pro všechny věkové kategorie a je možno ho provádět v jakémkoliv fyzickém stavu. U cvičení se stojí, leží, případně sedí. Vítáni jsou ženy i muži.
S sebou si přineste pohodlné oblečení, pití a dobré vnitřní rozpoložení :-)

Čas: 18:00 - 19:39, 1 lekce trvá 99min.
Cena: 1.400Kč/10 lekcí, nebo 1 lekce 160Kč

Své rezervace můžete dělat na tel čísle: 775 582 351 nebo na emailu: martin@santao.czMartin Janouch

Na své cestě za poznáním jsem absolvoval Biomedicínské a biokybernetické inženýrství na ČVUT a 1.LF UK. To ale zcela neuspokojilo mé chápání vesmíru i fungování lidského těla. Proto jsem pokračoval dál studiem tradiční čínské medicíny v TCM Institut a v Číně, studiem koučinku, komunikačních metod, psychologie a osobního rozvoje. Veškeré toto poznání jsem později spojil v jeden uchopitelný celek a snažím se ho předávat dále.
Mým hlavním cílem je, aby si každý našel svojí životní cestu a užil si ji v každé chvíli. V současnosti na mě můžete narazit v centru TČM a komunikační terapie SanTao v Českých Budějovicích. Účastním se množství přednášek a seminářů v Čechách i zahraničí, kde vystupuji jako přednášející i nadšený posluchač. Občas se toulám ulicemi rodného města, občas cvičím Qi Gong a medituji v parku, nebo spokojeně sedím v čajovně. Pravidelně mě můžete potkat i v divoké přírodě Asie, která je mým druhým domovem. Celý můj život se koncentruje do přítomného okamžiku, celá definice mé osoby a životní pouti se dá shrnout do dvou slůvek: Já jsem.