Tance dávných tradic
28.6. od 17.30 do 19.30 hodin

Tance dávných tradic s Lídou Chrášťanskou

...jsou velmi jednoduché a současně velmi hluboké.

Od začátku času přiváděl posvátný pohyb, písně a vyprávění lidi dohromady. V dobách sezonních oslav a ceremonií byl tanec a zpěv součástí každodenního života a životních přechodů, denních meditací a modliteb. Tance univerzálního míru (u nás jim někdy pro větší srozumitelnost říkáme mantrické tance dávných tradic) jsou součástí této bezčasé tradice posvátných tanců.

Jednoduchá melodie, slova a pohyby dovolují dotknout se spirituální esence uvnitř nás a v druhých.
Není k nim třeba žádná hudební ani taneční zkušenost, každý je vítán.

Tance se soustřeďují na mír a harmonii a vytvářejí smysl solidarity a společenství tím, že oslavují jednotu, která je základem všech spirituálních tradic Země. Zakoušením těchto mnoha tradic získáváme hlubší porozumění a úctu ke kulturám a dědictví předků.
Nálada Tanců je nekonečně různorodá, vzbuzuje pocity lásky, radosti a soucítění...

Více o tancích se dočtete zde https://www.tancime.cz/o-tancich/

Vhodný je pohodlný, volný oděv.
Kapacita max. 10 žen. Dívky starší 6let vítány.
Rezervace cervenystan@centrum.cz

Vstupné 100Kč